Cơ Poison mới cập bến !

1.Poison Anthrax : Giá 5.200.000 VND

1.Poison Anthrax 5tr2

2.Poison Strychnine 2 : Giá 6.600.000 VND

2.Poison Strychnine 2 6tr6

3.Poison Widow 5 : Giá 6.850.000 VND

3.Poison Widow W5 6.850.000 VND

4.Poison Black Widow 2-2 : Giá 7.400.000 VND

4.Poison Black Widow 2-2 7tr4

Liên hệ : A Khôi – 0903 945 396

Add :385 Bùi Đình Túy, P14, Q. Bình Thạnh

Cơ Pool vừa cập bến !

1.Riley Cue Blue : Giá 2.100.000 VND

1. Ripley Cue Blue 2tr1

2. B Cue Brown : Giá 2.200.000 VND

2. B Cue Brown 2tr2

3. B Cue White : Giá 2.200.000 VND

3. B Cue White 2tr2

4. Predator Sport II : Giá 11.500.000 VND

4. Predator Sport 2 11tr5

Liên hệ : A Khôi – 0903 945 396

Add : 385 Bùi Đình Túy, P14, Q. Bình Thạnh

Cơ Snooker mới về !

1.Snooker BCE Red : Giá 2.150.000 VND

1snooker BCE Red 2,150,000

2.Snooker BCE Blue : 2.400.000 VND

2snooker BCE Blue 2,400,000

3.Snooker Riley Red : Giá 2.950.000 VND

3snooker Riley Red 2,950,000

4.Snooker Cue 3 parts BCE : Giá 3.400.000 VND

4snooker cue 3 part BCE 3,400,000

Liên hệ : Khôi – 0903 945 396

Add : 385 Bùi Đình Túy, P14, Q. Bình Thạnh

Cơ Pool mới cập bến !

1.Dufferin Black : Giá 1.400.000 VND

1.Dufferin Đen 1tr4

2. Dufferin Red : Giá 1.400.000 VND

2.Dufferin Đỏ 1tr4

3. Dufferin Đỏ Đen : Giá 1.750.000 VND

3.Dufferin Đỏ Đen 1tr650

4. B Cue 01 : Giá 2.200.000 VND

4.B Cue 01 2tr2

5. B Cue 02 : Giá 2.200.000 VND

5.B Cue 02 2tr2

6. Mitt Cue Sport Black : Giá 2.450.000 VND

6.Mitt Cue Sport Black 2tr450

Liên hệ : A Khôi – 0903 945 396

Add : 385 Bùi Đình Túy, P14, Q. Bình Thạnh

Cơ Pool mới về !

1.Riley – Break Jump Cue : Giá 2.550.000 VND

1.Riley - Break Jump Cue 2tr550

2.Brunswich ( Yellow Wood ) : Giá 2.550.000 VND

2.Brunswich ( Yellow Wood ) 2tr550

3.Riley Elegance : Giá 2.750.000 VND

3.Riley Elegance 2tr750

4.Brunswick Black Uni-loc : Giá 3.750.000 VND

4.Brunswick Black Uni-loc 3tr750

5.Brunswick Black-White Uni-loc : Giá 3.750.000 VND

5.Brunswick Black-White Uni-loc 3tr750

Liên hệ : A Khôi – 0903 945 396

Add : 385 Bùi Đình Túy, P14, Q. Bình Thạnh.

Cơ pool cao cấp mới về !!!

image image

Tên và giá theo thứ tự từ trái qua phải nha mọi người .

1. Poison Anthrax : Giá 5.400.000 VND
2. Poison Strychnine 2 : Giá 6.600.000 VND
3. Poison Black Widow 2-2 : Giá 7.400.000 VND
4. Poison Cyanid : Gia 8.400.000 VND
5. Poison VX4 Red Break-Jump : Giá 5.900.000 VND
6. Lucasi Hybrid Blue : Giá 7.400.000 VND
7. Predator Sport Ice II ( No Wrap ) : Gia 10.400.000 VND
8. Predator Sport Ice II : Gia 11.500.000 VND
9. Predator SP6 : Gia 9.900.000 VND
10. Lucasi LZC30 : GIÁ 6.800.000 VND
11. Player HTX Break Jump 4 part : Gia 5.300.000 VND

Liên hệ : a Khôi – 0903 945 396
Add : 385 Bùi đình tuý, p14, Q.bình thạnh

 

Cơ Snooker mới về !

1.Niche Cue 1 Piece : Giá 2.650.000 VND

1-niche-cue-1-piece-2tr650

2.Niche Cue Skills White : Giá 2.750.000 VND

2-niche-cue-skills-white-2tr750

3.Niche Cue Skills White-Blue : Giá 2.750.000 VND

3-niche-cue-skills-white-blue-2tr750

4.Niche Cue Excellent : Giá 5.850.000 VND

niche-cue-excellent-5tr850

Liên hệ : A Khôi – 0903 945 396

Add : 385 Bùi Đình Túy, P14, Q. Bình Thạnh.

Cơ Pool mới về !

1. Bao Tay Mezz : Giá 480.000 VND

1-mezz-gloves-480

2. BV Cue Yellow : Giá 3.700.000 VND

bv-cue-yellow-3tr7

3. Lucasi Hybrid Blue : Giá 7.400.000 VND

lucasi-hybrid-blue-7tr4

Liên hệ : A Khôi – 0903 945 396

Add : 385 Bùi Đình Túy, P14, Q. Bình Thạnh.